Deutsch English Serbsce

BROM BelCal® - Informacija

BROM-Service * Mĕjićel Manfred Brojer * Nowa hase 10 * 02625 Budyšin
Tel.: 03591 531654 * Faks: 03591 531655 * Mejlka: team(at)brom-belcal(dot)de
Tekst pytać:
| Domjaca strona | Downloady | Dokumentacija | Skazanje | Support |
Aktualne powěsće
Aktualne powěsće >> Zmylki a Patchy
RSS-Feed   Zmylki a Patchy

Wažne! Prošu jenož patchy instalować, kotrež su za wužiwany system relewantne!

Patchowe čisła su kaž sćěhuje natwarjene:

X X Y Y YY
Patchtyp relewante laufende Nummer
instalowane čisło wersije

Patchtyp 99 je za zakładny system resp. za w zakładnym systemje integrowane module relewantny. Druhe typy su jenož trěbne, hdyž buchu wotpowědne přidatne moduly tež instalowane.

#9942705 01.03.2024, 11:10

Symbol za e-mejlku/wučišć so přez lisćinu dokumentow zakryje. Nětko je symbol zady mjena zaměstnjeny.

Patch:  patch_9942705.zip / So we wrsiji 4.275 integrěruje.

#9942704 26.02.2024, 15:30

Při eksporće rezerwowanjow jako ćišć njeje móžno, přijězd, wotjězd resp. status wotpinyć.

Patch:  patch_9942704.zip / So we wrsiji 4.274 integrěruje.

#9942703 21.02.2024, 09:10

We wěstych padach stanje so zmylne wobličenje knihowanskeje płaćizny. Jenož relewantne za PROFI werziju.

Patch:  patch_9942703.zip / So we wrsiji 4.273 integrěruje.

Wopytowarjo
counter
Posledna aktualizacija 02.03.2024