Deutsch English Serbsce

BROM BelCal® - Informacija

BROM-Service * Mĕjićel Manfred Brojer * Nowa hase 10 * 02625 Budyšin
Tel.: 03591 531654 * Faks: 03591 531655 * Mejlka: team(at)brom-belcal(dot)de
| Domjaca strona | Downloady | Dokumentacija | Skazanje | Support | Pytamy naslědnika |
Skazanje za BROM BelCal®

Prošu wupjelńće slědowacy formular swědomiće za Wašu skazanku

Pokiw:
Prjedy hač PROFI-wersiju skazaće, měli so hižo z BASIC-wersiju zeznajomić a kompatibelnosć k swojejmu PHP-wobswěće pruwować!

Za registrowanje/kup PROFI-wersije BROM BelCal® nastawaja kóšty.
Płaćizna wučinja 77,95 € inkl. 19% SWS. a ma so jónkróćnje zapłaćić. W sumje zapřijate su swobodnje šaltowanje na BROM BelCal® PROFI-wersiju, darmotny support a informacija wo aktualizacijach. Nakup woprawnja k lubowólnje wjele instalacijam BROM BelCal® na jednej domainje. Prošu podajće tohodla na kóždy pad instalacisku domin! Płaćenje stanje so bjezwuwzaćnje z přepokazanku na zličbowanku. Dóstanjeće zličbowanku ze bankowym zwiskom a wosobinske daty k swobodnemu zapinanju po krótkim pruwowanju Wašich podaćow ze separatnej e-mejlku připósłanu.

Formular skazanja

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Wosobinske daty
Narěč:
Předmjeno / Swójbne mjeno:
 
Instalaciska domain:
Wersija skazanki:
Moja aktualna wersija:
Postowa / zličbowanska adresa
Firma:
Dodawk:
Droha:
PČo: / Město:
 
Dalše podaća
Kraj:
Zwjazkowy kraj / regiona:
Telefon:
Telefon słužbny:
Telefaks:
Handy:
Waša zdźělenka:
Wobkrućenje wuměnjenjow:
 
Přihłosowanje:
 
Informacija aktualizacijow:
 
Werifikacija:
Captcha
Prošu tekst zapodać
 
Pola z tutym znamješkom su winowatostne.

Datowy škit:

Wot nas wužiwane webserwery steja na němskim stejnišću. Serwery a daty so přez Firewall před njewoprawnjenym přistupom abo změnu škitaja. Jeli přez internetowy poskitk wosobinske daty zdźěliće, wobjednawaja so tute ze zwučenej swědomitosću a wotpowědnje postajenjam wo škiće datow.
Cyłkowny projekt je ze SSL konfigurowany, potajkim zawěsćenym (zaklučowanym) přenjesenjom. Jeli njebyšće zaklučowanju dowěrił, wužiwajće při dowěrliwych powěsćach telefon abo póstowy puć.

Hlej tež naše wozjewjenje wo škiće datow =>

Wopytowarjo
counter
Posledna aktualizacija 11.07.2024