Deutsch English Serbsce

BROM BelCal® - Informacija

BROM-Service * Mĕjićel Manfred Brojer * Nowa hase 10 * 02625 Budyšin
Tel.: 03591 531654 * Faks: 03591 531655 * Mejlka: team(at)brom-belcal(dot)de
Tekst pytać:
| Domjaca strona | Downloady | Dokumentacija | Skazanje | Support | Pytamy naslědnika |
Funkcije wot BROM BelCal®

Naslědowacy přehlad funkcijow pokazuje někotre rozdźěle mjez darmotnej BASIC-wersiju a PROFI-wersiju za pozběhnjene nadawki:

Přehlad funkcijow Basic (darmotnee) Profi (Kupjenska wersija)

Objektowe zarjadnistwo

 • Objekty přidać (njewobmjezna ličba)
ja ja
 • Podobjekty přidać
ja ja
 • Objekty wotstronić
ja ja
 • Objekty kopěrować
ja ja

Předstajenje protyki

 • Protyku za-/wušaltować
ja ja
 • Pokazka 2 do 36 měsacow
ja ja
 • Barby konfigurowujomne
ja ja

Rezerwowanja

 • Aktualizacija hnydom *)
ja ja
 • Zarjad płaćiznow
nein ja
 • Administracija
ja ja
 • Swobodne časowe doby wotprašować
ja ja
 • Import z portalow (iCal)
ja ja

Formularna kontrola

 • Datum (korektne zapodaće) *)
ja ja
 • Datum hižo rezerwowany *)
ja ja
 • Winowatostne pola
ja ja
 • Captcha-kontrola
ja ja

Přiměrjenje formulara

 • Formular za-/wušaltować
ja ja
 • Poziciju polow formulara změnić
ja ja
 • Pomjenowanje polow formulara změnić
ja ja
 • Pola formulara aktiwěrować / deaktiwěrować
ja ja
 • Pola formulara přidać
ja ja
 • Pola formulara wotstronić
nein ja
 • Formularne předłohi
nein ja

Wodźenje rěčow

 • Rěč za- / wušaltować
ja ja

Rěče objektow

 • Přidać
ja ja
 • Wobdźěłać
ja ja
 • Wotstromić
ja ja

Rěče systema

 • Přidać
nein ja
 • Wobdźěłać
nein ja
 • Wotstromić
nein ja

Zarjadnistwo wužiwarjow

 • Wužiwarja přidać
nein ja
 • Wužiwarja wotstronić
nein ja
 • Wobmjezowanja přistupa
nein ja

Zarjadnistwo předłohow

 • Přidać
ja ja
 • Wobdźěłać
nein ja
 • Wotstronić
nein ja

Přidatne module

 • Přidać/Update zhotowić
ja ja
 • Wotstronić
nein ja

Admin-Funkcije

 • Skład/Nawrót
nein ja
 • Zarunanje datoweje banki
nein ja
 • Aktualizacija datoweje banki (wersija)
ja ja
 • Zarjadnistwo za Captcha
nein ja
 • Filter wudaća
nein ja
 • Zarjadnistwo medijow
nein ja
 • Formularne předłohi wobdźěłać
nein ja
 • E-mejlowe předłohi wobdźěłać
nein ja
 • XML/iCal-eksport rezerwowankow
no yes

Wosebite wužiwarske appy

 • Mini IMAP-Mailbox
nein ja
 • Terminowy planowar
nein ja

Copyright-informacija

 • wotpinjomne
nein ja

Support a informacija aktualizacijow

 • Darmotnje z mejlku **)
nein ja

*) Wotwisnje wot aktiwizowaneho wotrězka z protyku.
**) Prjedy hač support wužiwaće, informujće so prošu, hač je w dokumentaciji ewentualne rozrisanje problema wopisane.

Maće hišće prašenja?
Nawjazajće kontakt z nami: support(at)brom-belcal(dot)de

Zarjadnistwo kompletnje z
Web-browserom:
 • Zestajenje bjez wobmjezowanja mnohich objektow (tež we wersiji BASIC)
 • Wobdźěłanje tekstow z WYSIWYG-editorom (njejsu HTML-znajomosće trěbne)
 • Zawjazanje wobrazow z upload-funkciju
 • Wšitke module podpěruja wjacerěčnosć

BROM CMS/BelCal® eksistuje w dwěmaj wariantomaj:

 • BASIC-wersija
  (darmotnje)
 • PROFI-wersija
  (jenož 77,95 €)

DownloadDOWNLOAD...

abo hnydom
PROFI-wersiju skazać

Wopytowarjo
counter
Posledna aktualizacija 11.07.2024